sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Huy
Điện thoại - 0788 52 57 27

Ms. Hạnh
Điện thoại - 0929 87 27 86

Bao bì Carton

Bao bì Carton
Bao bì Carton
Bao bì Carton
Bao bì Carton
Bao bì Carton
Bao bì Carton
Hộp bế
Hộp bế
Hộp bế
Hộp bế
Khay - Thùng A5
Khay - Thùng A5
Khay - Thùng chạp
Khay - Thùng chạp
Thùng A1
Thùng A1
Bao bì Carton
Bao bì Carton

Băng keo và màng co

Băng keo
Băng keo
Băng keo
Băng keo
Màng co
Màng co